LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 780
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraščio būklė bloga. Išplėštas šonas, pirmojo puslapio viršuje drėgmės dėmė, kiti puslapiai pageltę, dėmėti. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai – 22,1 x35 cm.
Pastabos: Rinkinio pradžia pažymėta LMD išilginiu numeracijos antspaudu.
Rankraštyje baltarusiški tekstai užrašyta lenkiškais rašmenimis.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 4
Kalbos: 1. baltarusių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys)

2. LMD I 89 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

3. LMD I 93 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų ir tikėjimų rinkinys)

4. LMD I 172 (Pastabos: Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

5. LMD I 193 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio, D. Čižiko tautosakos rinkinys)

6. LMD I 198 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio, S. Bukausko, tautosakos rinkinys)

7. LMD I 201 (Pastabos: Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

8. LMD I 229 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

9. LMD I 253 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

10. LMD I 267 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

11. LMD I 267 a (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

12. LMD I 286 (Pastabos: [Mečislovo Davainio-Silvestraičio] tautosakos rinkinys)

13. LMD I 420 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys )

14. LMD I 480 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

15. LMD I 677 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys )

16. LMD I 780 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys)

17. LMD I 840 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų rinkinys)

18. LMD I 853 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys )

19. LMD I 983 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio etnografinis aprašas)

20. LMD I 1000 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio ir Baltramiejaus Demeckio tautosakos rinkinys)

21. LMD I 476 a (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys)

22. LMD I 203 a (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

23. LMD I 267 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

24. LMD I 677 a (Pastabos: Antano Naujokaičio-Kiliuko ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt