LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 853
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu, lenkiškais rašmenimis. Rašalas pašviesėjęs. Raštas sunkiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 17x20,5 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu. Sudėtinga nustatyti kai kurių kūrinių žanrus dėl sunkiai įskaitomo rašto. Tautosakos pateikėjai bei užrašymo vieta rankraštyje nenurodyti. Rankraštyje (19 psl.) yra nurrašyta ištrauka iš istoriko, rašytojo Juozapo Ignoto Kraševskio romano „Roma Nerono laikais“, p. 55.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 192
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys

2. LMD I 89 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

3. LMD I 93 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų ir tikėjimų rinkinys

4. LMD I 172 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

5. LMD I 193 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio, D. Čižiko tautosakos rinkinys

6. LMD I 198 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, S. Bukausko, tautosakos rinkinys

7. LMD I 201 Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

8. LMD I 229 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

9. LMD I 253 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

10. LMD I 267 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

11. LMD I 267 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

12. LMD I 286 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

13. LMD I 420 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys

14. LMD I 434 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

15. LMD I 480 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

16. LMD I 677 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

17. LMD I 677 a (Antano Naujokaičio-Kiliuko ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

18. LMD I 476 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys

19. LMD I 203 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt