LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 677
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Przyslowia litewskie 1877 m.
Archyvo antraštė: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs. Raštas įskaitomas. Rašyta lenkiškais rašmenimis. Rinkinio parametrai – 22x32,5 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu. Ant rinkinio viršelio Jono Basanavičiaus mėlynu pieštuku užrašyta „M. Davainio-Silvestravičiaus“. Paskutiniame puslapyje 11 tekstų užrašyti lenkų ir rusų kalbomis. Kai kurie tekstai turi lenkišką vertimą. Tautosakos pateikėjai rankraštyje nenurodyti.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 41
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų , 3. rusų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys

2. LMD I 172 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

3. LMD I 93 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų ir tikėjimų rinkinys

4. LMD I 89 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

5. LMD I 193 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio, D. Čižiko tautosakos rinkinys

6. LMD I 198 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, S. Bukausko, tautosakos rinkinys

7. LMD I 201 Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

8. LMD I 229 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

9. LMD I 253 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

10. LMD I 267 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

11. LMD I 286 [Mečislovo Davainio-Silvestraičio] tautosakos rinkinys

12. LMD I 420 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys

13. LMD I 434 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

14. LMD I 480 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

15. LMD I 476 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys

16. LMD I 203 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

17. LMD I 267 a M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt