LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 746
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. I. Trečiokas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, išsegtas, paskutinių lapų kraštai apiplyšę, kai kur popierius nusėtas rudomis dėmėmis, rašyta juodu rašalu, raštas dailus, aiškiai įskaitomas; parametrai – 17,3x22 cm.
Pastabos: Pirmame rankraščio puslapyje yra nežinomo asmens rašyta pastaba: „Užrašyta, rodos, A. Trečioko, Šimonių parap., Ukmergės pav., Kauno gub.“. Palyginus šį rinkinį su kitais jų rinkiniais (LMD I 69, 1014), nustatyta, kad tautosaką užrašė A. Trečiokas, o perrašė ir sudarė rinkinį – I. Trečiokas. Tautosakos pateikėjai nenurodyti.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 28
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1014 (Pastabos: Adomo Trečioko dainų rinkinys)

2. LMD I 69 (Pastabos: Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys)

3. LMD III 240 (Pastabos: Adomo Trečioko dainų rinkinys)

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt