LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 253
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Priezodziai ir misles is Valkeniku parakvyjos, Traku pavieto, Vilniaus redybos. M. Dovoinos-Silvestraičio surinktos 1896 m.
Archyvo antraštė: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė patenkinama, raštas įskaitomas. Rašyta juodu rašalu. Rinkinys buvęs perlenktas, per lenkimo liniją įplyšęs. Rinkinio parametrai 22x35,5 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 2
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys)

2. LMD I 89 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

3. LMD I 93 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

4. LMD I 172 (Pastabos: Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

5. LMD I 193 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir D. Čižiko tautosakos rinkinys)

6. LMD I 198 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Stasio Bukausko tautosakos rinkinys)

7. LMD I 201 (Pastabos: Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

8. LMD I 229 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Jono Basanavičiaus tautosakos rinkinys)

9. LMD I 267 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys)

10. LMD I 286 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

11. LMD I 420 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys )

12. LMD I 434 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys )

13. LMD I 480 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinio nuorašas)

14. LMD I 677 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys )

15. LMD I 780 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys)

16. LMD I 840 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų rinkinys)

17. LMD I 853 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys )

18. LMD I 983 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

19. LMD I 994 (Pastabos: Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

20. LMD I 1000 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir jo talkininkų tautosakos rinkinys)

21. LMD I 1016 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys)

22. LMD I 203 a (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys, perrašytas jo žmonos Julijos Davainienės-Silvestraitienės )

23. LMD I 267 a (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

24. LMD I 476 a (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt