LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 69
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Dainos surinktos per A. Trečioką Šimonių parap., Vilkmergės paviet. Surašė I. Trečiokas 1912 met. Eržvilke
Archyvo antraštė: Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. I. Trečiokas
Sudarymo vieta: 1. (originale: Eržvilkas)
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės, tvarkingas. Rašyta juodu rašalu. Vietomis rašalas pašviesėjęs, pakeitęs spalvą. Popierius pageltęs, atsiradę geltonų dėmelių. Raštas aiškus, įskaitomas. Yra lapų su Rygos popieriaus fabriko įspaudu. Rinkinio parametrai 35,5×22 cm.
Pastabos: Palyginus šį rinkinį su kitais jų sudarytais rinkiniais (LMD I 746, 1014), nustatyta, kad tautosaką užrašė A. Trečiokas, o perrašė ir sudarė rinkinį – I. Trečiokas. Tautosakos pateikėjai nenurodyti.
Rinkinio pabaigoje yra rinkinio sudarytojo prašymas apie rinkinio gavimą pranešti per „Lietuvos žinias“, minimas Klajūno slapyvardis.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 63
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 746

2. LMD I 1014

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt