LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 89
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Zmoniu dainos, iš Vilniaus redybos, Trakų pavieto, iš Valkenikų parak., M. Dovaina-Silvestraičio surinktos 1896 m. Spaliaus menesyje
Archyvo antraštė: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, vietomis išmuštas rudomis dėmėmis, rašyta juodu rašalu, rašalas pašviesėjęs, tapęs rudos spalvos, tekstai įskaitomi; parametrai 22x35,5 cm.
Pastabos: Rinkinyje nurodyta tik pirmo kūrinio pateikėja. Kai kurie puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 9
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys

2. LMD I 93 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų ir tikėjimų rinkinys

3. LMD I 172 Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys

4. LMD I 193 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio, D. Čižiko tautosakos rinkinys

5. LMD I 198 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, S. Bukausko, tautosakos rinkinys

6. LMD I 201 Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

7. LMD I 229 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

8. LMD I 253 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

9. LMD I 267 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

10. LMD I 267 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

11. LMD I 286 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

12. LMD I 420 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys

13. LMD I 434 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

14. LMD I 480 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

15. LMD I 677 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

16. LMD I 677 a Antano Naujokaičio-Kiliuko ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

17. LMD I 840 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų rinkinys

18. LMD I 853 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

19. LMD I 983 Mečislovo Davainio-Silvestraičio etnografinis aprašas

20. LMD I 1000 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio ir Baltramiejaus Demeckio tautosakos rinkinys

21. LMD I 476 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys

22. LMD I 203 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt