LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 1000
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir jo talkininkų tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės. Lapų kraštai stipriai įplyšę, kai kurie lapai sutepti, pageltę, nusėti rudomis dėmėmis. Raštas sunkiai įskaitomas. Rinkinio parametrai skirtingi: 22x35,5 cm., 17x23 cm.
Pastabos: Nr. 4, 49, 54, 55, 57 – užrašytojai nežinomi. Tautosakos rinkėjos J. Davainienės-Silvestraitienės tapatybė nustatyta remiantis B. Kerbelytės knyga „Pasakos, sakmės, oracijos“, V., 1973.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. piešiniai (Pastabos: Nr. 5 – medinio ožio, naudojamo per įvairias šventes, piešinys.)

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 262
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų (Pastabos: Nr. 4), 3. rusų (Pastabos: Nr. 21-24)
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašytos dainos.)

2. LMD I 89 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

3. LMD I 93 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašytos pasakos ir tikėjimai.)

4. LMD I 172 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

5. LMD I 193 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio ir D. Čižiko užrašyta tautosaka.)

6. LMD I 198 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio ir S. Bukausko užrašyta tautosaka.)

7. LMD I 201 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio ir Marytės Čenytės užrašyta tautosaka.)

8. LMD I 229 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautoasaka.)

9. LMD I 253 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

10. LMD I 267 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

11. LMD I 267 a (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

12. LMD I 286 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

13. LMD I 420 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio užrašyta tautosaka.)

14. LMD I 434 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio užrašyta tautosaka.)

15. LMD I 480 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

16. LMD I 677 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

17. LMD I 840 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašytos pasakos.)

Publikacijos: 1. Pasakos, sakmės, oracijos/ surinko Mečislovas Davainis-Silvestraitis; [paruoš... (Pastabos: Leidinyje skelbiami kai kurie rankraščio tekstai.)
2.
Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt