LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 905
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Liuberiszka arba senų ubagų kalba. Pradže lietuviszkos kalbos. Sanskritiszkai - lietuviszkai
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu, lenkiškais rašmenimis. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 13x8 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 16
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57

2. LMD I 142

3. LMD I 283

4. LMD I 318

5. LMD I 324

6. LMD I 332

7. LMD I 341

8. LMD I 368

9. LMD I 483

10. LMD I 539

11. LMD I 561

12. LMD I 561 a

13. LMD I 564

14. LMD I 565

15. LMD I 566

16. LMD I 567

17. LMD I 644

18. LMD I 763

19. LMD I 793

20. LMD I 898

21. LMD I 902

22. LMD I 903

23. LMD I 904

24. LMD I 906

25. LMD I 907

26. LMD I 909

27. LMD I 910

28. LMD I 972

29. LMD I 974

30. LMD I 979

31. LMD I 1009

32. LMD I 1010

33. LMD I 1011

34. LMD I 1012

35. LMD I 1059

36. LMD I 1060

37. LMD I 1061

38. LMD I 1063

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt