LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 974
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Jonas Basanavičius
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, sudarytas iš kalendoriaus iškarpų ir dviejų ranka rašytų lapelių, raštas gerai įskaitomas, parametrai skirtingi: 7x8,8, 9x31 cm.
Pastabos: Dr. Jono Basanavičius perrašė mokinio Vlado Natkevičiaus užrašytą raudą ir nurodė antros raudos užrašytoją Matą Slančiauską. Pirmo teksto užrašytojas nežinomas, nurodyti tik metai ir užrašymo vieta. Pateikėjai rankraštyje nenurodyti.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 14
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 154 Rinkinyje – Vlado Natkevičiaus užrašyta tautosaka.

2. LMD I 257 Rinkinyje – Vlado Natkevičiaus ir kitų rinkėjų užrašyta tautosaka.

3. LMD I 57 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos dainos.

4. LMD I 142 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

5. LMD I 283 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir kitų rinkėjų užrašyta tautosaka.

6. LMD I 318 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir Prano Narvydo užrašyta tautosaka.

7. LMD I 324 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

8. LMD I 332 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

9. LMD I 341 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos vestuvinės dainos.

10. LMD I 368 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

11. LMD I 483 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir jo talkininkų užrašyta tautosaka.

12. LMD I 539 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

13. LMD I 561 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

14. LMD I 561 a Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

15. LMD I 564 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

16. LMD I 565 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

17. LMD I 566 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

18. LMD I 793 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio užrašyti eilėraščiai.

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt