LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Anotacija: Rinkinį sudaro 1 eilėraštis, 42 sakmės, 1 mįslė, 3 tikėjimai, 8 pasakos, 2 žaidimai, 1 padavimas, 11 pasakojimų, 181 turinio aprašai, iš jų 30 vnt. LMD I 561 bei 1059 pasakėčių turinio aprašų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 247
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. EILĖRAŠČIAI (1a)
2. SAKMĖS (1-20,203,207,212-220,225-228,230-235,242)
3. MĮSLĖS (137) (Pastabos: mįslė be įminimo.)
4. PASAKOJIMAI (236-241,243-247)
5. PADAVIMAI (229)
6. ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS (204,205)
7. PASAKOS (203,206,208-211,221,222)
8. DIALOGAI (139)
9. TIKĖJIMAI (138,223,224)
Užrašymo metai: nuo: 1874 iki: 1893
Užrašytojas: Matas Slančiauskas
Užrašymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Ročkiai k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. Lepšiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
6. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
7. Šakyna sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
8. Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
9. Beržiniai k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
10. Rimšeliai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
11. Biržiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
12. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
13. Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
14. Žmirkliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
15. Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kiburiai )
Pateikėjai: 1. Matas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1,244,245,247)
2. A. Varašauskas (apsk.vnt: 1,2)
3. Kazimieras Benelis , gyvenamoji vieta: Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3)
4. Levan. Noreikytė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
5. Barbora (Czep.) Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5)
6. Juozas Kardišauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
7. Ignacas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
8. Dom. Grėblys , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
9. Vincentas Kragas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
10. Pilypas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9)
11. Brigita Čeputytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 10,23)
12. Kazimieras Urmonas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11)
13. Jonas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 12)
14. Balakienė , gyvenamoji vieta: Ročkiai k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 13)
15. Morta Kragaitė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta gali būti Trumpaičių k. Joniškio sen. Šiaulių apsk.; apsk.vnt: 14)
16. Stanislovas Meška , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 15)
17. Juozas Pirantas , gyvenamoji vieta: Lepšiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
18. Juras Pirantas , gyvenamoji vieta: Lepšiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17)
19. Jonas Trumpulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 18)
20. Tamošius Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19)
21. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20,217-219,227)
22. Karolis Gustinis (apsk.vnt: 21)
23. Jonas Kapšas , gyvenamoji vieta: Šakyna sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 24)
24. Petras Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 26,27)
25. Skupeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 28,29)
26. Ona Grigutienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 220-222)
27. Grigalienė (apsk.vnt: 204)
28. Kristina Urbonienė , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 34)
29. Barbora Baravykaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 35)
30. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 206,211,235)
31. Ona Baravykaitė , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 205)
32. Jonas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 203)
33. Juozas Vitkauskas , gyvenamoji vieta: Beržiniai k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 208,209)
34. Aloyzas Skėrys , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: orig.:Beržinių dvaro darbininkas.; apsk.vnt: 210)
35. Baltokas , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 212)
36. Kazimieras Tamašauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 213)
37. Juozas Liulis , gyvenamoji vieta: Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Dirbo medinčium Ročkių sodž., Joniškio r., Šiaulių aps.; apsk.vnt: 214,216)
38. Jucienė , gyvenamoji vieta: Rimšeliai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 215)
39. Jonas Kmita , gyvenamoji vieta: Biržiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 223)
40. Barbola Braziulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 224; apsk.vnt: Rankraštyje vardas nenurodytas. Gali būti pateikėja ir Palionija Braziulienė)
41. Pranciška Lydeikienė , gyvenamoji vieta: Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 225)
42. Povilas Rutkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 229)
43. Juozapas Garnius , gyvenamoji vieta: Žmirkliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 230)
44. Juozas Jucas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 231)
45. Morta Baravykaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 232)
46. Marijonas Liulis , gyvenamoji vieta: Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 233,238-241)
47. Marcijonas Batulis , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 234,234a)
48. Kibildis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 242)
49. Telesporas Daknys , gyvenamoji vieta: Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 243)
50. Mateušas Jonas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 244)
51. Juozas Juras , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 246)
Kitų žmonių įnašai: 1. Eligija Garšvienė - inventorino
Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt