LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 539
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, suplyšęs, ties viduriu gili lenkimo žymė, rašyta violetiniu rašalu lenkiškais rašmenimis, tekstas įskaitomas; parametrai 18x22,5 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 3
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

3. LMD I 318 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

4. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

5. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

6. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

7. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

8. LMD I 483 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

9. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

11. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

20. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

22. LMD I 905 Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis

23. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

24. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

25. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

26. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

27. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas

28. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

29. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

30. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

31. LMD I 1060 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

32. LMD I 1061 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt