LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 368
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Šiauliškių svodbinės dainiuškos ir talaluškos. Surinktos po joniškiečius, gruzdiečius ir žagariečius 1886 – 1894. M. J. Sl. II-as plusztas. Dainiavimai Jono Trumpulio – Sargūnuose.
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1886 - 1894
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Dalis rinkinio lapų labai pageltę. Viršelis susidėvėjęs, jo nugarėlė suplyšusi. Rinkinyje gausu pataisymų raudonu rašalu. Prierašai daryti mėlynu ir paprastu pieštuku, violetiniu rašalu. Rinkinio parametrai 11,5×18,5 cm.
Pastabos: Rinkinys sudarytas iš dviejų pluoštų. Pirmajame pluošte yra Mato Slančiausko užrašytos vestuvinės dainos. Antrasis pluoštas yra Jonu Trumpulio užrašytų dainų nuorašas, kurį 1886 metais padarė M. Slančiauskas.

Rikinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.

Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 96
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

2. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

3. LMD I 142 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

5. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

9. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

10. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

17. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

Publikacijos: 1.
Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt