LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 332
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis kritinės būklės, perplyšęs pusiau, daugelio lapų kraštai įplyšę, rašyta juodu rašalu, tekstai įskaitomi, parametrai skirtingi – 9x 2,7 cm., 18,5x42,5 cm.
Pastabos: Rinkinio gale yra Mato Slančiausko dr. Jonui Basanavičiui skirta žinutė, kurioje rašoma apie pasakų, burtų, tikėjimų rinkimą. Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 15
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

2. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

4. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

7. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

8. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

9. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11.

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

20. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

22. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

23. LMD I 905 Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis

24. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

25. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

26. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

27. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

28. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas

29. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

30. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

31. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

32. LMD I 1060 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

33. LMD I 1061 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt