LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Anotacija: Rinkinį sudaro 15 pasakų, 4 sakmės, 1 pasakojimas, 1 posakis. Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 21
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-3, 4-13, 15-16)
2. SAKMĖS (14, 17-19)
3. PASAKOJIMAI (20)
4. PRIEŽODŽIAI (4a)
Užrašymo metai: iki: 1904
Užrašymo metų pastabos: Tikslūs tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Spėjama, kad XIX a. pab. – XX a. pr.
Užrašytojas: Matas Slančiauskas
Užrašymo vieta: 1. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Jurdaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Žagarė m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Beržiniu dvare, Gruzdiečiuose )
5. Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sod. Mančiu, Žagares pavieta )
6. Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sod. Toliočiu, Žagares parapijas )
7. Dargiai k., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sodžiaus Dargiu, Šakynos parapijos )
8. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sodžiaus Trumpaičiu, Joniškes parapijes )
Pateikėjai: 1. Striupeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1-2)
2. Povilas Ginkus , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
3. Rupšis , gyvenamoji vieta: Kuršėnai m., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4a)
4. Vasiliauskas (orig: Vasiliauckas), gyvenamoji vieta: Dargiai k., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
5. Gaudentas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 8)
6. Marijona Sungailaitė (orig: Marijona Sungailiuke), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
7. Tadavušas Striupeikis , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
8. Juozas Bračas , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9-11)
9. Povilas Savickas (apsk.vnt: 12-13)
10. Juozas Vitkus , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 14)
11. Aloyzas Skėrys (orig: Elyzas Skėrys), gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 15-16)
12. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
13. Kazimieras Kibildis , gyvenamoji vieta: Jurdaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17)
14. Juozas Liulis , gyvenamoji vieta: Žagarė m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 18-19)
15. Ona Grigutienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m.)
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2011 m.)
Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt