LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 324
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, daugelis lapų įplyšę, rašyta juodu rašalu, raštas gerai įskaitomas; parametrai: 15x23 cm.
Pastabos: Prie rankraščio pridėti trys vokai, 1904 m. Mato Slančiausko siųsti Jonui Basanavičiui į Bulgariją.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 39
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

2. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

3. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

4. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

9. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

12. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

13. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

14. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

15. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

17. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

18. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis apraša

19. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

20. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

22. LMD I 905 Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis

23. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

24. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

25. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

26. LMD I 1009 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

27. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas

28. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

29. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

30. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

31. LMD I 1060 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

32. LMD I 1061 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt