LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 318
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Sudarymo metų pastabos: Tiksliai nežinoma, kas ir kada sudarė rinkinį, nes rinkinys sudarytas iš kelių Prano Narvydo Jonui Basanavičiui į Bulgariją atsiųstų rankraščių.
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, pirmi puslapiai įplyšę, popierius pradėjęs gelsti, rašyta juodu rašalu, tekstas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 13,5x21,5 cm.
Pastabos: Pirmos penkios pasakos užrašytos Mato Slančiausko, likusi tautosaka – Prano Narvydo. Prie rankraščio pridėti Pr. Narvydo dr. Jonui Basanavičiui siųsti vokai, ant kurių mėlynu pieštuku yra J. Basanavičiaus pastabos. Tekstai užrašyti tarmiškai.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 99
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 213 Rinkinyje – E. Jasiulionienės ir Pr. Narvydo užrašyta tautosaka.

2. LMD I 327 Rinkinyje – Pr. Narvydo užrašyta tautosaka.

3. LMD I 885 Pranciškaus Narvydo mįslių rinkiny

4. LMD I 888 Pranciškaus Narvydo tautosakos rinkinys

5. Nuorodoje – Prano Narvydo fotografijos (LTRFt 5898-5906) http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt