LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 341
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Šiauliškių vestuvių dainiuškos ir talaluškos. Pagal jų apeigas surašinėtos apie 1886-1894 metus
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys "Vestuvių dainos"
Sudarymo metai: 1930
Sudarymo vieta: 1. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibenių sodžiaus, Žagares vals. )
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, vietomis įplyšęs, rašyta juodu rašalu, raštas aiškiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 14x21 cm.
Pastabos: Titulinis rankraščio puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu. Pastabos ir taisymai raudonu rašalu priklauso J. Basanavičiui. Jo autorystė nustatyta palyginus raštą su kitais jo Tautosakos archyve saugomais rankraščiais: LMD I 404, LMD I 438.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 99
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

2. LMD I 283 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 318 Mato Slančiausko užrašyta tautosaka

4. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 483 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 57 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt