LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Anotacija: Rinkinį sudaro 9 tikėjimai, 6 etiologinės sakmės, 41 pasaka, 1 mįslė
Bendras turinio vienetų kiekis: 57
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. TIKĖJIMAI (1-7, 33, 51)
2. ETIOLOGINĖS SAKMĖS (8, 10, 13, 14, 16, 31)
3. PASAKOS (9, 11-12, 15, 17-30, 32, 34, 35-46, 48-50, 52-57)
4. MĮSLĖS (47)
Užrašymo metai: iki: 1903
Užrašymo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti, spėjame, kad tautosaka užrašyta iki 1903 metų. Prie rinkinio yra vokas (M. Slančiauskas šį rinkinį siuntė J. Basanavičiui į Bulgariją), ant kurio yra pašto antspaudas su 1903 metų data.
Užrašytojas: Matas Slančiauskas (pastabos: Užrašytojo pavardė rinkinyje neminima.)
Užrašymo vieta: 1. Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (originale: )
5. Beržynė k., Kužių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Beržynų dvaras, gruzdiečiuos )
6. Bilžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Bilžių sodž., Žagarės parap. )
7. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Linkaičiai , pastabos: Linkaičių kaimas yra Joniškio ir Satkūnų seniūnijose.)
8. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibinių sod., Žagariečiuose )
9. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Staniulių sod., Joniškio par. )
10. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitėliai )
Pateikėjai: 1. Vincentas Džiugys (orig: Vincentas Džiugys), gyvenamoji vieta: Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1-3)
2. Šermukienė (orig: Šermukienė), gyvenamoji vieta: Beržynė k., Kužių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5)
3. Juozas Tolkus (orig: Juozas Tolkus), gyvenamoji vieta: Bilžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
4. Dapkuvienė (orig: Dapkuvienė), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
5. Bliedienė (orig: Bliedienė), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
6. Mituzienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8, 49)
7. Antanas Stankūnas (orig: Antanas Stankunas), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9)
8. Vincentas Vištartas (orig: Vinc. Vištartas), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
9. Marcijonas Batulis (orig: Batulis), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 10, 44, 45)
10. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11, 20, 23, 30, 34, 35, 53)
11. Jonas Mocius (orig: Jonas Mocius), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 12, 16, 36, 37)
12. Teresė Slančiauskienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 14, 17, 26, 39, 57)
13. Rokas Paleckas (orig: Rokas Paleckas), gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 18)
14. Pilypas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19, 27, 28, 29)
15. Vincentas Kelpša (orig: Vincentas Kelpša), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 22)
16. Dzidorius Meška (orig: Dzidorius Meška), gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21, 24)
17. Pranciškus Mikalauskas (orig: Pranciškus Milkalauckas), gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 25)
18. Veronika Tarutienė (orig: Veronika Tarutienė), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (pastabos: Antroji pavardės raidė išblukusi.; apsk.vnt: 32)
19. Liudvikas Slančiauskas (orig: Liudviks Slančiauskas), gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 33)
20. Kazimieras Tamašauskas (orig: Kazimieras Tamašauckas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 38, 54)
21. Aloyzas Skėrys (orig: Elyzas Skerys), gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 40)
22. Povilas Vilčiauskas (orig: Povils Vilčiauskas), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr.
23. Juozas Mocius (orig: Juoz. Mocius), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 46-48)
24. Stanislovas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 50, 51)
25. Jurgis Anča (Ansa) (orig: Jurkis Anša), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 52)
26. Šliupas (orig: Šliupas), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 43)
27. Kazimieras Janužas (orig: Kaz. Januža), gyvenamoji vieta: Joniškis mstl., Joniškio sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 31)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt