LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 283
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: 100-tas su virszum lietuviszkais vardais žmonių ligų ir jų gydymai žinomais vaistais
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Sudarymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr.
Gauta iš: Juozapas Žiogas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, daugelis lapų išplyšę, popierius pageltęs, išmuštas dėmėmis, rašyta juodu rašalu, rašalas pašviesėjęs, tekstai gerai įskaitomi; parametrai 11,5x18,5 cm.
Pastabos: Rankraštis sudarytas iš dviejų nedidelių knygelių. Pirmos knygelės tautosakinės medžiagos užrašytojas – Matas Slančiauskas, antros – jo talkininkų. Jų surinktą tautosaką perrašė M. Slančiauskas. Abiejų knygelių tituliniuose puslapiuose parašyta: „Šis rankraštis paaukotas Lietuvių Mokslo Draugijos bibliotekai. Kn. Juozas Žiogs. 1907 m. VIII, 6 d.“. Pastabas mėlynu pieštuku užrašė Jonas Basanavičius.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 86
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos dainos.

2. LMD I 341 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

3. LMD I 324 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

4. LMD I 142 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

5. LMD I 318 Rinkinyje – M. Slančiausko ir Pr. Narvydo užrašyta tautosaka.

6. LMD I 332 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

7. LMD I 368 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

8. LMD I 483 Rinkinyje – M. Slančiausko ir jo bendradarbių užrašyta tautosaka.

9. LMD I 539 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

10. LMD I 561 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

11. LMD I 561 a Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

12. LMD I 564 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

Publikacijos: 1. Bronislava Kerbelytė. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas. T. III. Vi...
Originalai, kopijos: 1. Nepilna rinkinio kopija yra LMD I 1060 (228-551). (Pastabos: Matas Slančiauskas surinktą medžiagą perrašinėdavo po kelis kartus.)
Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt