LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Anotacija: Lietuvių mokslo draugijos, įkurtos 1907 m. Vilniuje, pirmininkas dr. Jonas Basanavičius ir jos nariai skatino rinkti tautosaką, surinktą tautosakinę medžiagą telkė į vieną vietą. LMD kolekcijoje yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Saugojimo tikslais rinkinius perrašinėjo LMD talkininkai, gimnazistai. Iki gyvavimo pabaigos – 1940 m., LMD fonduose (I-III) buvo sukaupta 1330 rinkinių. Iki mūsų dienų išliko 1254 rinkiniai (apie 83 000 vnt).

LMD I-ojo fondo signatūros – LMD I 1–1068. Apie 100 šio fondo rinkinių dingo karo ir pokario metais perkraustant fondą iš vienos vietos į kitą.
Bendras turinio vienetų kiekis: 997 tautosakos rinkiniai.
Užrašymo metų pastabos: LMD I fonde esanti tautosaka užrašyta 1800–1932 m.
Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt