LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 909
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis yra patenkinamos būklės. Rankraštį sudaro inventorinis lapas-vokas, mažo formato susiūtas lapelių pluoštas, ir 4 skirtingų formatų lapeliai. Rašyta juodu rašalu. Du atskiri lapeliai yra iš labai plono popieriaus, rašytas tekstas matomas kitoje lapo pusėje. Yra užrašai mėlynu, raudonu pieštuku. Rinkinio parametrai: nuo 8x13,3 iki 12x16 cm.
Pastabos: Didžioji rankraščio dalis – žmonių pasakojimai apie Šventąją Barborą, kadaise gyvenusią Žagarėje. Įvykiai siekia 1831 metus.
Kita rankraščio dalis – trys skyriai trumpų pasakojimų apie tai, kaip žmogus turi gyventi pasaulyje. Nėra žinoma, kas yra šių pasakojimų autorius. Pasirašo – “Sz. Petras”.


Rinkinio titulinis puslapis pažymėtas LMD 1907 metų bei LMD numeracijos antspaudais, viršuje – pastaba rusų kalba.

Rankraščio numeracija yra pakoreguota.


Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 25
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

2. LMD I 142 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

3. LMD I 283 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys)

4. LMD I 318 (Pastabos: Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

5. LMD I 324 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

6. LMD I 332 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

7. LMD I 341 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\")

8. LMD I 368 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

9. LMD I 483 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys)

10. LMD I 539 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

11. LMD I 561 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

12. LMD I 561 a (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

13. LMD I 564 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys )

14. LMD I 565 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

15. LMD I 566 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

16. LMD I 567 (Pastabos: Jono Trumpulio, Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys)

17. LMD I 644 (Pastabos: P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

18. LMD I 763 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

19. LMD I 793 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys)

20. LMD I 898 (Pastabos: Mato Slančiausko etnografinis aprašas)

21. LMD I 902 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

22. LMD I 903 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

23. LMD I 904 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys)

24. LMD I 905 (Pastabos: Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis)

25. LMD I 906 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

26. LMD I 907 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

27. LMD I 967 (Pastabos: Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus)

28. LMD I 974 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys)

29. LMD I 976 (Pastabos: Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys)

30. LMD I 979 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

31. LMD I 1009 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

32. LMD I 1010 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas)

33. LMD I 1011 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys )

34. LMD I 1012 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys)

35. LMD I 1059 (Pastabos: Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

36. LMD I 1060 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

37. LMD I 1061 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys )

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt