LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 907
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Vaidinimasis arba Žebelas. Surašyti 1893 m. Sargunuse par J. Tr.
Archyvo antraštė: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Gauta iš: Mateušas Jonas Slančiauskas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Titulinio puslapio dešinėje pusėje yra skysčio dėmė. Ji matoma ir kituose rinkinio puslapiuose. Rinkinį sudaro mažo formato surištas sąsiuvinėlis ir inventorinis lapas-vokas. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 10x16,5 cm.
Pastabos: Rinkinio kūrinyje Nr. 2 yra minimas profesorius Eduardas Volteris.
Titulinis puslapis pažymėtas LMD 1907 metų bei LMD numeracijos antspaudais, viršuje – užrašyta pastaba rusų kalba.
Paskutinis rankraščio puslapis pažymėtas Jono Trumpulio asmeniniu antspaudu.
Aprašant rinkinį, rasta neinventorintų kūrinių: Nr.1a.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 17
Kalbos: 1. lietuvių , 2. rusų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 368 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

2. LMD I 567 (Pastabos: Jono Trumpulio, Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys)

3. LMD I 901 (Pastabos: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

4. LMD I 904 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys)

5. LMD I 978 (Pastabos: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

6. LMD I 908 (Pastabos: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

7. LMD I 1009 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

8. LMD I 1010 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas)

9. LMD I 1059 (Pastabos: Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

10. LMD I 1060 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

11. LMD I 1061 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys )

12. LMD I 561 a (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys )

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt