LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 1061
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Giesmes ir daines. Sargunai Kaima. 1885 m. Lietuvai eilavimai Tarno tevynes Slanczaiczio Trumpacziuse. Lietuviszki eiliavimai, pasakas ir daines, Raszytos Jono Trumpule, Sargunuse 1889 meta
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš dešimties plonų sąsiuvinių bei lapelių, jo būklė prasta. Rašyta juodu, mėlynu rašalu bei paprastu pieštuku, raštas įskaitomas. Viršelis puoštas spalvingu piešiniu. Prie tekstų yra keli piešinėliai bei antspaudai su šventųjų atvaizdais. Parametrai 11,5x18,5, 8,5x11 cm.
Pastabos: Rinkinys gautas iš J. Jablonskio giminaičių. Kai kurie tekstai yra nurašyti iš maldaknygių, kunigų A. Vienažindžio-Vienužio, M. Akelevičiaus bei Rakausko kūrybos. Rinkinys prasideda prakalba.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 372
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 901 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

2. LMD I 978 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

3. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 1060 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt