LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 1059
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinį sudaro trys sąsiuvinukai. Rinkinio būklė patenkinama. Rašyta juodu ir violetiniu rašalu, paprastu pieštuku. Rašyta lenkiškai rašmenimis. Rašalas pablukęs. Tekstas įskaitomas. Parametrai 11x18 cm.
Pastabos: Pastaba inventoriniame lape: „Šis M. J. Slančiausko ir Trumpulio rinkinys gautas iš J. Jablonskio giminaičių 1961 m.“.
Antrame sąsiuvinuke yra lietuvių jaunimo draugijos „Atgaja“, veikusios 1889-1895 m., antspaudas: „Draugyste. Lietuviszka atgaje. 7, V. - 89.“.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 93
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

9. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

20. LMD I 901 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

21. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

22. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

23. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

24. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

25. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

26. LMD I 978 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

27. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

28. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

29. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinys

30. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

31. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

32. LMD I 1060 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

33. LMD I 1061 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt