LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 1010
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė patenkinama. Rašyta juodu rašalu. Raštas lengvai įskaitomas. Parametrai 17,5x21,5 cm.
Pastabos: Įvedėjo pastaba: rinkinio nuorašas padarytas 1926 m. Originalo vieta nežinoma“. Rinkinyje trūksta 2 ir 6 dainos.
Inventoriniame lape (antras sąsiuvinis) Elena Mažulienė nurodo, kad visos šio rinkinio 23 dainos pasikartoja LMD I 1009 rinkinyje.

Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1927 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivė Laimutė (žr.: VUB RS F119-44/4). Jų originalai turėtų būti saugomi VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.

Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 34
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys (Pastabos: Visos aprašomo rinkinio dainos yra ir LMD I 1009.)

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt