LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 1009
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Dainos ir dainuškos šiokes tokes belekokes dainuojamos kunigų, ponų ir mužikų sur. 1885
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš plonų sąsiuvinių. Rinkinio būklė patenkinama. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pablukęs. Raštas lengvai įskaitomas. Parametrai 17,5x21,5 cm., 7,5x18,5 cm.
Pastabos: Įvedėjo pastaba: inventoriniame lape nurodyta, kad rinkinys apie 1926 m. nurašytas iš LMD fondų ir jo originalas nežinomas. Gali būti, jog nurašant tekstus kai kurios pateikėjų pavardės iškraipytos.

Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1926 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivė Stanulytė (žr.: VUB RS F119-44/4). Jo originalas turėtų būti saugomas VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 294
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

17. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

18. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

19. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

20. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

22. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

23. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

24. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

25. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt